Edwardian Humour Postcard – 4-1 Defeat to Plymouth Argyle 1913-4